Werkwijze flora en fauna

Klok Groenprojecten heeft veel kennis van flora en fauna en mitigerende maatregelen. We werken conform de gedragscodes en kennen de natuurwetgeving als geen ander. Al dan niet in samenwerking met zusterbedrijf FloraCon adviseren wij, maar ondernemen we ook actie. Onze medewerkers zijn in het bezit van de Flora & Fauna persoonscertificaten van Stadswerk, van de werkvloer niveau 1 tot en met de werkvoorbereiding niveau 3.

Mogelijkheden op het gebied van mitigerende maatregelen

Geen enkel natuurgebied is hetzelfde. Daarom biedt Klok Groenprojecten een grote diversiteit aan mogelijkheden, waaronder:

Flora en fauna advies

QuickScan, inventarisatie

Vleermuisonderzoek

Broedvogels

(Vaste) rust- en verblijfplaatsen

Beschermde soorten

Verzorgen van mitigerende maatregelen

Vleermuiskasten

Aanleg dassenburchten/kunstburcht

Geleidend rasterwerk

Amfibieën

Klein en groot wild

Inrichtingsplannen

Zorgvuldig werken conform gedragscode

Verwijderen of amoveren beverburcht

Werken conform ecologisch werkplan

Het bieden van vervangende verblijfplaatsen

Het aanleggen van amfibieënschermen

Het broedvrij houden van terreinen

Waarom kiezen voor Klok Groenprojecten?

Klok Projecten gaat veel verder dan alleen bomen rooien. U kunt bij ons terecht voor iedere vraag op het gebied van bomen, van boomtechnisch advies tot inventarisatie. Klanten kiezen voor ons vanwege:

Wat kunnen wij voor u doen?

Heeft u een vraag over bomen rooien, wilt u advies of kunnen wij iets voor u betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via +31 (0)487 51 12 97 of info@klokprojecten.nl.