Werkwijze boomverzorging

De tijd van de boomchirurgie is voorbij, tegenwoordig worden deze mannen en vrouwen opgeleid tot boomverzorger. De termen houthakker, zager & boomchirurg spreken nog tot ieders verbeelding en het uitvoeren van deze werkzaamheden behoren ook tot het curriculum van een boomverzorger. De boomverzorger neemt de actuele kennis van techniek en biologie ten harte en voert hiermee een heel spectrum van werkzaamheden uit rondom bomen.

Werkzaamheden boomverzorging

Boomverzorging is een ruim begrip. Hieronder vallen onder andere de volgende werkzaamheden:

Snoeien van bomen

Onderhoudssnoei

Verwijderen risico’s

Begeleidingssnoei

Controle mechanische stabiliteit van de kroon

Knotten

Kandelaren, sterke kroonreductie

Plaatsen van kroonverankeringen

Boombescherming

Toezicht, controle

Stamommanteling

Planten van bomen

Klein en groot formaat

Nazorg, plantgarantie

Beplantingsadvies

Afbreken en verwijderen van bomen

Klimmen

Afvangen, gecontroleerd afbreken

Versnipperen van vrijkomend takhout

Afvoeren van stamhout

Verhuur boomverzorgers/ETW/ETT

Hoogwerkerverhuur

Boominventarisatie

VTA, visual tree inspection

Opname onderhoudskenmerken

Inmeten GPS, GNSS

Verwerken GIS-data

Boomtechnisch advies

Ziekten en aantastingen

Boomveiligheidsonderzoek

Rapportage

BEA, boom-effectanalyse

Waardebepaling, boomtaxatie, NVTB

Groeiplaatsonderzoek

Waarom kiezen voor Klok Groenprojecten?

Klok Projecten gaat veel verder dan alleen bomen rooien. U kunt bij ons terecht voor iedere vraag op het gebied van bomen, van boomtechnisch advies tot inventarisatie. Klanten kiezen voor ons vanwege:

Wat kunnen wij voor u doen?

Heeft u een vraag over bomen rooien, wilt u advies of kunnen wij iets voor u betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via +31 (0)487 51 12 97 of info@klokprojecten.nl.