Bestrijding invasieve exoten.

Invasieve exoten als Reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum) en kornuiten zijn taai om te bestrijden, niet alleen zozeer omdat de plant sterk is maar ook de combinatie van giftige sappen in een plant die doorgaans 3 tot 4 meter hoog wordt maken het bestrijden met de hand bijna onmogelijk. Het vaak afmaaien of klepelen wordt doorgaans gedaan om de planten uit te putten.

 

Het frezen van gewassen begraaft elke keer de restanten waardoor hier geen licht meer op valt en de planten moeizamer weer uitlopen. Klok Groenprojecten heeft een bosfrees aan een mobiele kraan waarmee het mogelijk is om ook lastigere locaties te bereiken, denk hierbij aan een talud, greppel of een begroeid perceel waarbij bepaalde beplanting gespaard moet worden. Met een kraan is het ook mogelijk om selectief te werk te gaan t.o.v. een trekker aangedreven bosfrees die simpelweg alles in een baan freest.

 

De maatregel maaien of frezen behoort hoogfrequent te gebeuren, waarbij gemaaide planten in vergelijking tot gefreesde planten sneller weer uitlopen en bij maaien een nog hogere frequentie toegepast moet worden. Het uitlopende zaad dient ook snel de kop ingedrukt te worden tot de aanwezige zaadbank is uitgeput.

 

Bij het frezen van Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) en Fallopia spp. dient er gelet te worden op de verspreiding van ook maar de kleinste stukjes van de plant. Door het ter plaatse door de grond te frezen beperk je de verspreiding en creëer je een mooi geëgaliseerd vlak om meteen licht en luchtdichte folie op aan te brengen. Deze folie dient dan 5 jaar gehandhaafd te worden en moet rondom de standplaats een marge bedekken van ten minste 2 meter. Deze folie kun je afdekken met bijvoorbeeld 30 centimeter grond waardoor het alsnog mogelijk is om dit voor het zicht te laten begroeien met bijvoorbeeld kruidachtige of gras.