Ondernemer Van de Klok heeft een bedrijf in bomen en biomassa in Druten. Zijn bedrijfsterrein ligt midden in agrarisch gebied. Hij heeft gebruik gemaakt van de stimuleringsregeling Natuurvriendelijke oevers van het waterschap.

 

“Om ons bedrijf in te passen in het gebied hebben we gekozen voor een groene zoom om ons bedrijfsterrein. Wij meenden de natuur een kans te moeten geven die ook fungeert als uithangbord voor ons bedrijf. De natuurvriendelijke oevers in combinatie met een plas/dras-zone, een vis-paaiplaats en een proefstukje wilgenplantage voor biomassa sluiten naadloos aan op de omgeving. De subsidie van Waterschap Rivierenland heeft ons hierbij over de streep getrokken. Wij hebben weliswaar geen agrarisch bedrijf waarbij elke meter grond telt, maar we zijn ook geen filantroop. We moeten onze bedrijfsvoering kostentechnisch in het oog houden. Het enthousiaste overleg met het waterschap en het snelle handelen heeft geresulteerd in een mooi stukje natuur.”

Bron: Jaarbericht Waterschap Rivierenland, 2016